Ewidencja transportowa

Dokument transportowy to formularz, w którym ujęte są wszystkie informacje na temat przewożonego inwentarza, inaczej aktywów materialnych, które są transportowane. Także na dokumencie tym znajdują się takie informacje jak miejsce docelowe, adres nadającego, obligatoryjne numery zlecenia, typ dostarczanego ładunku plus jego wielkość. Akt transportowy jest certyfikatem, na bazie jakiego straż graniczna ma moc pobrać adekwatną opłatę transportową, czyli oclić ładunek. Dokument ten jest używany w przewozie wodnym, kontynentalnym i powietrznym. Continue reading