ITD – czym się zajmuje?

ITD to państwowa służba, której kluczowym założeniem jest kontrola szoferów i pojazdów ciężarowych. Do ich kompetencji należy po pierwsze sprawdzanie czy ciężarówki nie mają niedozwolonej wagi, która najczęściej jest zawyżana poprzez przepełnienie aut i czy na pewno stan mechaniczny samochodów jest odpowiedni. Instytucja, jaką jest inspekcja transportu drogowego założony został 6

Inspekcja Transportu Drogowego została stworzona w tym celu, by uskuteczniać parę niesamowicie ważnych zadań, do jakich zalicza się: reperacja bezpieczeństwa na drogach, wywieranie nacisku na zmotoryzowanych, aby trzymali się oni aneksów ustawowych, zapobieganie rozwojowi nieprzepisowej konkurencji, wykluczenie dewiacyjnych wydarzeń w transporcie samochodowym oraz zapobieganie zniszczeniu dróg. To wszystko czyni, że polepsza się ponadto stan środowiska naturalnego. Ponadto funkcjonariusze ITD specjalizują się dodatkowo w śledzeniu wykroczeń, które występują w transporcie drogowym.

Rządzeniem Inspekcją Transportu Drogowego zajmuje się GITD. Rewident ten odpowiada przed ministrem transportu. Do Inspecji Transportu Drogowego zalicza się również sieć fotoradarów i rejestratory szybkości, które zamontowane są na skrzyżowaniach oraz aparaty komputerowego poboru należności.

Do głównych działań, którymi zajmuje się inspekcja drogowa należą inspekcje terenowe, które to sieją popłoch pośród szoferów samochodów ciężarowych. Do Inspekcji Transportu Drogowego nie należy jednak zaledwie sprawdzanie pojazdów w trasie, lecz również weryfikacja biura, które posiada przewoźnik. Do istotnych zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy ponadto sprawowanie kontroli nad grupowym przewozem osób. Wszystko po to, by zapewnić 100% wiarygodność oraz ochronę najlepszej jakości transportu poprzez wykluczenie z transportu drogowego pojazdów niesprawnych lub w takim stopniu felernych.

Pracownicy ITD są w ciągłej współpracy z takimi organami państwowymi jak strażnicy graniczni, celnicy lub policja. Jednocześnie pozostają w kontakcie z pozostałymi inspekcjami, takimi jak: lekarka, komercyjna i Państwowa Izba Pracy.

Od końca lat 80 również ITD zajmuje się sprzedawaniem licencji na transport transgraniczny.