Przewóz, tak samo jak i pozostałe dziedziny działalności człowieka, podlega notorycznym zmianom ze względu na nieustanny rozwój gospodarczy. Z starcie skupiano się na ekonomicznych atrybutach tranzytu. Najistotniejsze zapytanie odnosiło się do opcji jak najkrótszego i najtańszego przemieszczania towarów z miejsca A do miasta docelowego. Zawdzięczając rewolucji przemysłowej dziewiętnastego wieku oraz rozkwitowi technicznemu zaczęły pojawiać się na Starym Kontynencie oraz na świecie różnorodne środki tranzytu, umożliwiające przemieszczać się jeszcze szybciej i jeszcze odleglej. Człowiek ulepszył metody przemieszczania się, przystosowując do przewozów najznamienitsze źródła energii, rozbudowując infrastrukturę drogową dodatkowo dopasowując miasta do stale rozwijającego się tranzytu przewozowego.

Transport został branżą oferującą cywilizacji ludzkiej rozległy wachlarz ofert pod względem gospodarczym jak i społecznym. Dobrze funkcjonująca, nowoczesna oraz odpowiadająca na popyt infrastruktura decyduje o sile rozwijającej się gospodarki. Rozwój przewozu oddziałuje na poprawę dostępności krajów i rynków zatrudnienia, amortyzuje uciążliwości spowodowane kongestią transportową, redukuje koszty obsługi metod tranzytu oraz przyspiesza czas podróży. To wszystko przekłada się na korzyści majątkowe, konkurencyjność, rozkwit efektywności konsorcjów a także krajów oraz korzyści socjalne. Tranzyt jest zaangażowany we wszelkie role ożywienia ekonomii.

Negatywny wpływ tranzytu


Rozkwit transportu drogowego wewnątrz Europy jak i na całym globie niesie za sobą jednocześnie niekorzystne efekty, a w szczególności projekcję zanieczyszczeń z silników spalinowych samochodów transportowych do powietrza, ziemi i wód gruntowych. Przyrost nakładów na inwestycje transportowe, rozrost proponowanych usług frachtowych a także wzrastające natężenie ruchu, zagrażają naszej planecie. Przykłada się on także do wieczystego zniekształcenia krajobrazu oraz rujnacji roślinności. Dodatkowo niekorzystnie wpływają na stan zdrowia ludzi rezydujących w pobliżu kluczowych ciągów transportowych w regionach wysoko rozwiniętych. Skażenia powietrza, będące początkowo problemem miejscowym, przerodziły się w zagrożenie światowe, powodujące zmiany klimatyczne.

Autor artykułu: taśma z logo